Artikelen door Pittoors & Hermans

Wanneer is de contractuele beperking van de aansprakelijkheid van de aannemer onrechtmatig

Een contractuele bepaling die de aansprakelijkheid van een aannemer voor verborgen gebreken ten aanzien van een consument beperkt, is onrechtmatig. Er verschijnt steeds vaker rechtspraak die clausules uit aannemingscontracten onder de loepe nemen die aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken (erg strikt) beperken in de tijd. Voormelde rechtspraak bestempelt zulke clausules steeds vaker als […]

De aansprakelijkheid van de aannemer

Je aannemer is klaar met het bouwproject, maar je bent niet helemaal tevreden of er doen zich na een tijd enkele (significante) problemen voor omtrent de uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden. In dit artikel bespreken we drie scenario’s, die mogelijk kunnen worden voorkomen bij de oplevering van de werkzaamheden. De aansprakelijkheid voor lichte […]

Wat te doen bij het faillissement van de aannemer?

Een risico waar veel bouwheren niet bij stilstaan wanneer ze aan een bouwproject beginnen, is dat de aannemer mogelijk failliet kan gaan. Zeker in tijden van stijgende bouwprijzen en hoge loonkosten is het nuttig om te weten wat je moet doen – en wat je beter niet kunt doen – als je aannemer failliet gaat. […]

Ontevreden over de werken van de aannemer? Dit kun je doen!

De werken van de aannemer zijn af, maar je bent niet tevreden. Dat kan meerdere redenen hebben. Er zijn bouwfouten vastgesteld, de materialen zijn onjuist of het werk is ondermaats. In veel gevallen is er ook reeds een significant voorschot aan de aannemer betaald. Vraag snel om de situatie recht te zetten Stel je tekortkomingen […]

Onvergund gebouw buur en vordering tot afbraak

Op ons Advocatenkantoor Lier behandelden we recent een dossier waarbij een grondeigenaar regio Lier ons verzocht om advies en bijstand inzake een gebouw dat de eigenaar van het naastgelegen perceel had opgericht zonder daarvoor een omgevingsvergunning aan te vragen. In dit dossier refereerden wij naar een recent vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te […]

De aannemer werkt niet af – hoe los je dit op?

Jij en de aannemer hebben een datum afgesproken wanneer de werkzaamheden voltooid moeten zijn. Je stelt echter vast dat de aannemer de werkzaamheden heeft stopgezet of op de afgesproken datum helemaal niet klaar blijkt te zijn. Ons advocatenkantoor geeft je graag advies over wat je moet doen wanneer je aannemer de vooraf overeengekomen uitvoeringstermijn niet […]

Je aannemer verbreekt het contract: dit moet je weten

Het komt soms voor dat de aannemer zomaar zijn werk staakt of weigert om de afgesproken werken uit te voeren. De aannemer laat daarmee impliciet of expliciet weten dat hij het contract verbreekt. Hij doet dit door niet meer op te komen dagen, door zijn materiaal mee te nemen of door uitdrukkelijk te laten weten […]

Afwijkingen en mogelijkheid opheffen verouderde plannen en voorschriften

Naast de mogelijkheid om af te wijken van verouderde verkavelingsvoorschriften en BPA’s van meer dan vijftien jaar oud bij de beoordeling van vergunningen, zal het vanaf 7 maart 2019 ook mogelijk zijn voor besturen om verouderde voorschriften van algemene plannen van aanleg (APA), bijzondere plannen van aanleg (BPA) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op te […]

Codextrein ruimtelijke ordening gepubliceerd

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving werd op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet zal gefaseerd in werking treden. De Codextrein bevat diverse wijzigingen aan de VCRO.