aannemer werkt niet af

De aannemer werkt niet af – hoe los je dit op?

Jij en de aannemer hebben een datum afgesproken wanneer de werkzaamheden voltooid moeten zijn. Je stelt echter vast dat de aannemer de werkzaamheden heeft stopgezet of op de afgesproken datum helemaal niet klaar blijkt te zijn. Ons advocatenkantoor geeft je graag advies over wat je moet doen wanneer je aannemer de vooraf overeengekomen uitvoeringstermijn niet respecteert of als je dit scenario wilt voorkomen.

Wanneer mag de aannemer wel buiten de uitvoeringstermijn opleveren?

In bepaalde gevallen mag de aannemer tijdelijk de werkzaamheden stopzetten en buiten de afgesproken termijn opleveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de aannemer te maken krijgt met overmacht, er sprake is van weerverlet (meestal omschreven in de aannemingsovereenkomst) of wanneer je onderling overeenkomt dat de uitvoeringstermijn wordt verlengd.

Wat is overmacht bij een overeenkomst van aanneming?

In het Belgisch recht kan een medecontractant de uitvoering van de overeenkomst opschorten wanneer er sprake is van overmacht. Daarvoor moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan. 1. De omstandigheden zijn van die aard dat het (tijdelijk) onmogelijk wordt om de contractuele verplichtingen na te komen en 2. Deze omstandigheden mogen niet aan de aannemer te wijten zijn.

Een veelvoorkomende reden voor overmacht is een sterke en onvoorziene stijging van de grondstofprijzen. Deze stijging moet van dien aard zijn dat zij niet in verhouding staat met de eerder afgesproken aannemingsprijs.

De aannemer zal verplicht zijn de situatie van overmacht te melden aan zijn bouwheer op het ogenblik dat deze situatie zich voordoet.

Wat is weerverlet bij een overeenkomst van aanneming?

Weerverletdagen zijn dagen waarop als gevolg van het slechte weer in de bouw niet gewerkt kan worden. Daardoor kan de werf voor een bepaalde tijd stilgelegd worden. De aannemer kan echter niet zelf kiezen wanneer er sprake is van weerverlet.

De enige instantie die dit kan doen is het KMI, want deze legt de weerverletdagen officieel vast. In principe kun je voor deze vertraging geen vergoeding krijgen. Bovendien hangt weerverlet uiteraard af van de aard van het werk: een dakwerker zal zich gemakkelijker kunnen beroepen op weerverlet dan de schrijnwerker die een keuken installeert. In bepaalde gevallen, wanneer de aannemer weerverlet te vaak en onregelmatig inroept, is dit wel mogelijk. In dat geval is de bijstand van een advocaat geen overbodige luxe.

Wat je het beste kunt doen wanneer de aannemer niet oplevert

Wanneer de aannemer zijn werkzaamheden niet op tijd afwerkt, zal je de aannemer in gebreke moeten stellen. Dit doe je schriftelijk met een aangetekende brief en het liefst in combinatie met een e-mail.

In deze ingebrekestelling kan je het beste een omschrijving geven van de werkzaamheden, die alsnog moeten worden verricht en een realistische deadline stellen waarin de werkzaamheden moeten zijn afgerond.

Deze ingebrekestelling dient ervoor om de aannemer toch nog een kans te geven om de werken uit te voeren. Tegelijk bouw je ook een sterker dossier op voor het geval de aannemer weigert om verder te werken.

Blijft deze ingebrekestelling zonder gevolg? Dan zal je naar de rechter moeten stappen om de overeenkomst te laten ontbinden. Door tijdig te handelen en de aannemer vooraf aangemaand te hebben om de werkzaamheden alsnog uit te voeren, heb je in de meeste gevallen een sterk dossier als dit geschil voor de rechter komt.

De overeenkomst zelf -zonder dossieropbouw- ontbinden kan, afhankelijk van het contract, het risico inhouden dat je een schadevergoeding verschuldigd bent aan de aannemer. Een advocaat, beter vroeg dan laat!

Advies om te vermijden dat een aannemer niet meer komt opdagen

Het vermijden dat een aannemer zijn verplichtingen niet nakomt, begint met een goede overeenkomst. Neem in het contract niet alleen een termijn op wanneer de werkzaamheden moeten zijn afgewerkt, maar koppel hier ook een sanctie aan. Zo wordt het mogelijk om een schadevergoeding per kalenderdag te vragen als de werkzaamheden te laat zijn opgeleverd of dat de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden wanneer de termijn van de oplevering overschreden wordt.

De ingebrekestelling van de aannemer kun je ook door een advocaat laten opstellen. In veel gevallen maakt dit op een onwillige aannemer meer indruk dan wanneer je zelf een aangetekende brief stuurt. Een goede advocaat met een specialisatie in aannemingsrecht weet ook exact wat in deze ingebrekestelling moet worden opgenomen om een sterk(er) dossier voor een eventuele rechtszaak op te bouwen.

Heb je te maken met een aannemer die niet komt opdagen of wil je een solide contract laten opstellen om onaangename verrassingen te vermijden? Neem dan vrijblijvend contact op met Advocatenkantoor Pittoors & Hermans. Wij helpen je graag verder met vragen over het bouw- of aannemingsrecht en het oplossen van je juridische problemen en conflicten, die voortvloeien uit een aannemingsovereenkomst.