Je aannemer verbreekt het contract: dit moet je weten

Het komt soms voor dat de aannemer zomaar zijn werk staakt of weigert om de afgesproken werken uit te voeren. De aannemer laat daarmee impliciet of expliciet weten dat hij het contract verbreekt. Hij doet dit door niet meer op te komen dagen, door zijn materiaal mee te nemen of door uitdrukkelijk te laten weten dat hij het contract verbreekt. Als bouwheer hoef je dit in de meeste gevallen niet zomaar te aanvaarden.
Advocatenkantoor Pittoors & Hermans te Lier heeft een grondige specialisatie inzake bouwrecht en overeenkomsten met aannemers. Op basis van onze ervaring en expertise vertellen we je in deze blog wat de gevolgen zijn als een aannemer de werken stopzet en welke stappen je moet ondernemen wanneer dit voorkomt.

Wat zegt de wet over het verbreken van een aannemingsovereenkomst?

De wet (artikel 1794 BW) geeft de opdrachtgever een eenzijdig verbrekingsrecht. De aannemer heeft dus geen in de wet vastgelegd verbrekingsrecht met betrekking tot de aannemingsovereenkomst. Het verbreken van het contract door de opdrachtgever is mogelijk wanneer de aannemer schadeloos wordt gesteld. Er moet geen fout gemaakt zijn door de aannemer om een beroep te kunnen doen op dit recht en als opdrachtgever ben je geen enkele verantwoording verschuldigd.

Het is belangrijk om te weten dat de aannemer dit recht niet tegen jou als opdrachtgever kan inroepen. De aannemer heeft dit recht niet en kan dus niet zomaar de geplande of de begonnen werken tot een halt roepen.

Manieren waarop de aannemer het contract verbreekt

De definitieve stopzetting van de werken

Het kan voorkomen dat de aannemer de werken volledig stopzet. Dit kan hij echter niet zomaar doen. De aannemer moet, voor hij dit kan doen, de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen en de mogelijkheid geven om de reeds uitgevoerde werken te betalen, na verrekening van de schade die de opdrachtgever zal ondervinden door de stopzetting van de werken door de aannemer.

Daarnaast is het ook van belang om in acht te houden wat het contract stelt. Het is goed mogelijk dat hier enkele relevante bepalingen in staan die invloed hebben op deze situatie.

In het geval dat je de werken laat uitvoeren als consument en niet voor beroepsdoeleinden, dan heb je vaak aanvullende rechten op grond van het consumentenrecht. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de wederkerigheid van schadevergoedingen. Neemt de aannemer een schadevergoeding in het contract op wanneer de opdrachtgever het contract verbreekt, dan geldt deze bepaling in principe ook voor de aannemer als hij de overeenkomst verbreekt.

De opschorting van de werken tot je (bij)betaalt

Een vaak voorkomend probleem is dat de aannemer -al dan niet terecht- de werken stopzet wanneer hij een betaling voor diens prestaties wil zien. In sommige gevallen is de aannemer in zijn recht en behoort deze actie tot diens mogelijkheden.

Echter moeten er een paar juridische voorwaarden – zoals de aangetekende ingebrekestelling – worden vervuld vooraleer hij de werken tijdelijk mag opschorten.

Wat gebeurt er met de materialen en uitgevoerde werken van de aannemer?

Reeds gebruikte materialen kan de aannemer niet terugnemen. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld leidingen of vloerverwarming. Dit is namelijk door de plaatsing in het vastgoed het eigendom van de opdrachtgever geworden. Ook wanneer het betalen van de materialen of van de opdracht nog niet heeft plaatsgevonden.

Materialen die nog niet gebruikt zijn en waarvoor de aannemer nog geen betaling heeft ontvangen mag de aannemer niet zomaar terugnemen als deze op de werf staan. De aannemer kan dit enkel doen als dit eigendomsvoorbehoud expliciet in de overeenkomst staat die jij hebt getekend.

Wat te doen wanneer de aannemer de overeenkomst stopzet

Wanneer het contract is verbroken door de aannemer middels een expliciete stopzetting of door de werken stil te leggen, dan moet je de aannemer in gebreke stellen. Je roept de aannemer op om de werken alsnog uit te voeren of om de aannemingsovereenkomst te verbreken. In deze ingebrekestelling kun je een schadevergoeding eisen voor de werkelijk geleden schade.

Het is mogelijk dat de aannemer dit betwist, wil onderhandelen over de opdracht of de schade, of helemaal niets van zich laat weten. In dat geval kun je je het beste laten bijstaan door een advocaat met een grondige specialisatie in dit rechtsgebied om een optimale uitkomst van het geschil te bekomen.

Heb je begeleiding nodig met de ingebrekestelling van de aannemer wanneer hij het contract verbreekt? Wil je je rechten verdedigen wanneer de aannemer niets meer van zich laat weten? Dan kan je vertrouwen op Advocatenkantoor Pittoors & Hermans om je rechten tot het uiterste te verdedigen en een passende juridische oplossing voor jouw probleem te vinden. Contacteer ons vandaag nog.