Afwijkingen en mogelijkheid opheffen verouderde plannen en voorschriften

Naast de mogelijkheid om af te wijken van verouderde verkavelingsvoorschriften en BPA’s van meer dan vijftien jaar oud bij de beoordeling van vergunningen, zal het vanaf 7 maart 2019 ook mogelijk zijn voor besturen om verouderde voorschriften van algemene plannen van aanleg (APA), bijzondere plannen van aanleg (BPA) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op te heffen of te herzien zonder dat er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgemaakt. Volgende voorschriften komen daarvoor in aanmerking:

  • perceelsafmetingen
  • afmetingen en inplanting constructies
  • dakvorm en gebruikte materialen
  • maximale VTI
  • aantal bouwlagen
  • voortuinstroken en tuinzones m.i.v. binnenplaatsen, afsluitingen, buitenaanleg rond gebouwen (incl. verhardingen, bouwvrije stroken en bufferstroken)
  • aantal toegelaten woongelegenheden/bedrijfseenheden per kavel
  • toegelaten functies in bebouwbare zones (enkel voor APA’s en BPA’s, niet voor RUP’s)
  • de parkeergelegenheden

Vragen? Neem contact op met info@pittoorsenhermans.be.