Codextrein ruimtelijke ordening gepubliceerd

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving werd op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet zal gefaseerd in werking treden. De Codextrein bevat diverse wijzigingen aan de VCRO.