Advocaat omgevingsrecht Lier

Advocatenkantoor Pittoors-Hermans is een advocatenkantoor te Lier, dat gespecialiseerd is in het ruime omgevingsrecht en al het andere bestuursrecht relevant voor onroerende goederen. Wij kunnen u vanuit Lier of de regio Antwerpen ondersteunen met al uw vragen rond het ruime omgevingsrecht, zowel vergunningen als handhaving. Wij staan zowel particulieren als ondernemers bij.

Ons advocatenkantoor heeft meerdere ervaren advocaten, die u kunnen bijstaan inzake procedures en bezwaar aantekenen bij de bevoegde instanties omtrent vergunningen en andere milieu- en omgevingsrecht gerelateerde kwesties. Daarnaast kunnen wij u ook een (preventief) advies op maat van deze kwesties geven.

Heeft u een vraag over het ruime omgevingsrecht? Dan kunt u onderstaand formulier gebruiken om ons vrijblijvend te contacteren of een afspraak in te plannen op ons kantoor. Wij zijn uiteraard ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer +32 496 80 23 23 (K. Pittoors) en +32 472 29 00 11 (W. Hermans).

Hoe advocatenkantoor Pittoors-Hermans u helpt bij conflicten over de toepassing van het omgevingsrecht

Omgevingsvergunningen

Heeft u een weigering voor een omgevingsvergunning ontvangen? Ons kantoor kan u de nodige bijstand bieden bij procedures bij de bevoegde instanties of het aantekenen van een beroep. Uiteraard kunnen wij u of uw onderneming ook van preventief advies op maat voorzien.

Omgevingsrecht

Advocatenkantoor Pittoors-Hermans kan al uw vragen beantwoorden en problemen rond het omgevingsrecht aanpakken. Wij helpen zowel ondernemingen als particulieren met hun bezwaren en beroepen.

Wij zijn gespecialiseerd in alle belangrijke aspecten van het omgevingsrecht. Wij kunnen u helpen met:

 • Milieu
 • Natuur
 • Bos
 • Water
 • Milieustakingsvordering
 • Afval en bodem
 • Stedenbouw & ruimtelijke ordening

Bouwen in Vlaanderen gaat altijd gepaard met verschillende contracten en diverse verplichte vergunningen. Ons advocatenkantoor in Lier of Antwerpen kan u waar dan ook in Vlaanderen bijstaan met de administratieve en de juridische regels die u of uw onderneming in acht moet nemen. Ook in geval van hinder en overlast door niet naleving van deze regelgeving staan wij tot uw dienst.

 • Vergunningsprocedure

  Ons kantoor kan u gedurende de volledige vergunningsprocedure voor een omgevingsvergunning bijstaan. Ook is het mogelijk om een bezwaarschrift of beroepschrift door ons te laten opstellen.

 • Stedenbouwkundige en milieumisdrijven

  Indien u het slachtoffer of de verdachte van een stedenbouwkundig of milieumisdrijf bent, dan kunnen wij u bijstaan bij de juridische begeleiding van de straf- of burgerrechtelijke procedure. Wij helpen u, indien nodig, ook met de relevante herstelprocedures.

 • Planologie

  Wilt u een gerechtelijke procedure starten of een beroep- of bezwaarschrift opstellen? Ons Antwerpse of Lierse Advocatenkantoor begeleidt u door dit gehele proces. Ook in het geval van een planschadeheffing of planbatenheffing kunt u rekenen op onze expertise.

 • Onroerend erfgoed

  Heeft u een huis of een gebouw dat onderworpen is aan de regelgeving van het stads- of dorpsgezicht? Wij kunnen u assisteren hoe u hier juridisch het beste mee omspringt en wat de mogelijkheden voor u of uw onderneming zijn.

Verkavelingen

Wilt u een procedure opstarten voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of een beroep aantekenen tegen een verkaveling? Wij kunnen u assisteren bij het opstellen van een bezwaarschrift. Daarnaast kunnen wij ook uw rechten ten gronde voor de Raad van Vergunningsbetwistingen of de rechter verdedigen.

Planwijzigingen

Advocatenkantoor Pittoors-Hermans kan u bijstaan bij alle procedures tot planwijzigingen in Lier, Antwerpen of de rest van Vlaanderen. Wij kunnen u bijstaan met ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische attesten. Wij hebben de nodige expertise om deze procedures tot een goed einde te brengen of om u van een uitstekend praktisch advies te voorzien.

Waar kunnen wij nog bij helpen

Advocatenkantoor Pittoors-Hermans kan u ook bijstaan bij alle vragen i.v.m. de regelgeving handelsvestigingen, het rooilijnendecreet, het gemeentewegendecreet, publieke erfdienstbaarheden, klimaat- en energieregelgeving, procedures woonkwaliteitsnormen en leegstand en overheidsaansprakelijkheid.

Weet u niet zeker of uw juridische kwestie onder deze materies valt? Neem vrijblijvend contact met ons advocatenkantoor in Lier of Antwerpen op en wij helpen u dan graag zo snel mogelijk verder.

Vaak gestelde vragen rond omgevingsrecht

In Vlaanderen zijn er drie verschillende omstandigheden waarin u altijd een omgevingsvergunning nodig heeft. Deze zijn:

 • U wilt een nieuwe woning of gebouw plaatsen;
 • U wilt een verkaveling van grond doen;
 • U wilt een hinderlijke bedrijfsactiviteit van Klasse 1 en/of 2 uitvoeren.

Er zijn echter nog enkele andere omstandigheden waarvoor een vergunning verplicht is. Dit hangt onder meer af van de lokale regelgeving. Indien u een gespecialiseerde advocaat nodig heeft voor deze materie kunt u vrijblijvend ons kantoor in Liers of Antwerpen contacteren.

Het valt sterk af te raden om zelf bezwaar in te dienen tegen een verleende of een geweigerde omgevingsvergunning. U moet ten eerste weten bij welk bestuur u dit moet doen en binnen welke termijn. De vorm van het bezwaar is vrij. Bij een beroep moet u echter wel enkele procedureregels in het oog houden.

Wilt u geen risico lopen? Schakel dan een gespecialiseerd advocatenkantoor in om u in deze kwestie bij te staan.

Uw specialist omgevingsrecht