RvVb schorst bij UDN

Het bouwrijp maken van een terrein en de aankondiging van de verkoop via immosites als bewijs van de uiterst dringende noodzakelijkheid, gaf in een recent arrest van 4 juli 2017 aanleiding tot een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Dit arrest ligt in de lij van de meest recente rechtspraak van de Raad. De artikelen over de UDN-procedure lijken geen loze bewoordingen (meer) te zijn.

Voor meer informatie of vragen kan u contact opnemen via info@pittoorsenhermans.be.