Wijziging Vlaamse Wooncode rond recht van voorkoop en sociaal beheersrecht

Het sociaal beheersrecht is een instrument van het woonbeleid. Het laat toe dat ongeschikte en onbewoonbare woningen die de eigenaar niet tijdig herstelt, in beheer kunnen worden genomen. De woning kan dan worden gerenoveerd en voor minstens 9 jaar worden verhuurd als sociale woning door de initiatiefnemer. Dit instrument bestaat al langer, maar wordt op punt gesteld middels het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering principieel goedkeurde op 14 juli 2017.

Voor vragen of meer informatie kan u terecht via info@pittoorsenhermans.be.