Ontevreden over de werken van de aannemer? Dit kun je doen

Ontevreden over de werken van de aannemer? Dit kun je doen!

De werken van de aannemer zijn af, maar je bent niet tevreden. Dat kan meerdere redenen hebben. Er zijn bouwfouten vastgesteld, de materialen zijn onjuist of het werk is ondermaats. In veel gevallen is er ook reeds een significant voorschot aan de aannemer betaald.

Vraag snel om de situatie recht te zetten

Stel je tekortkomingen vast? Dan kan je best de aannemer de kans geven om dit recht te zetten. Som deze tekortkomingen schriftelijk op en verstuur deze via een e-mail of brief met een ontvangstbevestiging. Zo heb je ook een schriftelijk bewijs dat je je grieven aan de aannemer kenbaar hebt gemaakt.

De factuur, die de aannemer stuurt, protesteer je het beste ook zo snel mogelijk. Op die manier is er geen discussie dat je deze niet hebt aanvaard.

Stuur een (aangetekende) ingebrekestelling

Reageert de aannemer niet of weigert hij de scheve situatie recht te zetten? Dan kan je best een aangetekende brief sturen waarin je volgende zaken zet:

  • De reden waarom je niet (geheel) tevreden bent.
  • De betwisting van (een deel van) de factuur.
  • Eventueel een verslag van een onafhankelijke aannemer.
  • Foto’s van de uitgevoerde (gebrekkige) werken.
  • Een termijn waarin de aannemer deze fouten alsnog kan rechtzetten.

In deze brief kun je ook vermelden dat wanneer hier geen gehoor aan wordt geven, je een bouwrecht advocaat onder de arm zult nemen.

Het is ook mogelijk om de aangetekende ingebrekestelling door een advocaat te laten opstellen. Zo weet je meteen dat dit goed wordt uitgevoerd en toon je aan de aannemer dat je de zaak serieus neemt.

Schakel een bouwrecht advocaat in

Heeft dit allemaal geen effect? Dan schakel je best een gespecialiseerde advocaat in het bouwrecht in om de verbintenis via een gerechtelijke procedure te laten beëindigen. Zo hoef je de te hoge factuur van de aannemer niet meer te betalen en kun je het voorschot terugvorderen. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat je recht hebt op een schadevergoeding, die je op de aannemer kunt verhalen.

Advocatenkantoor Pittoors & Hermans is de specialist ter zake, die je kan bijstaan met al je juridische problemen omtrent het bouwrecht. Wij werken op maat en hebben een laagdrempelige aanpak. Je kunt via de contactpagina of info@pittoorsenhermans.be contact met ons opnemen.

Wat moet je doen met verborgen gebreken?

Soms zie je pas later dat er iets mis is met de uitgevoerde werken. Tegen zulk een “ verborgen gebrek “ kun je ook actie ondernemen.

Indien het een licht gebrek betreft, die geen invloed heeft op de stevigheid van het gebouw, dan moet dit gebrek van die aard zijn dat mocht je er kennis van hebben gehad bij aflevering van de werken, je de werken niet zou hebben aanvaard.

In principe kun je tot tien jaar na de aanvaarding van de werken de aannemer hier nog op aanspreken, voor zo ver je de gerechtelijke procedure opstart binnen een “ redelijke “ termijn na vaststelling van het betreffende gebrek.

Let wel, in een contract kan deze termijn echter door middel van een clausule ingekort zijn.

Bij een verborgen gebrek, die de stevigheid van het gebouw wel aantast, zit het wat anders. Ook hier geldt het principe van de 10-jarige aansprakelijkheid, maar daar kan de aannemer (en de architect) niet aan ontsnappen en kun je gedurende die periode de schade op hen verhalen. Daarenboven kunnen noch aannemer, noch architect deze aansprakelijkheid verkorten of uitsluiten in een contractuele bepaling.

Wanneer je niet zeker weet met welk type gebrek je te maken hebt of welke juridische stappen je moet ondernemen, is het belangrijk dat je informatie bij een advocatenkantoor met een specialisatie in het bouwrecht inwint. Zo weet je meteen wat de juridische mogelijkheden zijn om dit gebrek te verhelpen en een eventuele schadevergoeding te vorderen.

Ben je ontevreden over de werken van de aannemer en wil je weten wat de juridische mogelijkheden zijn? Advocatenkantoor Pittoors en Hermans te Lier heeft een bijzondere expertise in deze materie en helpt je graag met een passend advies op maat. Contacteer ons kantoor vrijblijvend via info@pittoorsenhermans.be.