Verkavelingsvergunning procedure en verval

Verkavelingsvergunning: procedure en verval

Je hebt een stuk bouwgrond waar al dan niet al een huis op staat en je wil dit gaan splitsen in twee of meer loten. Dit noemt men verkavelen van gronden en daar is een verkavelingsvergunning (nu een omgevingsvergunning) voor nodig om dit wettelijk te mogen doen. 

 

Deze vergunning is ook vereist voor het bijstellen van bestaande verkavelingen (wijzigen of opheffen van een verkaveling). Ook wanneer een verkaveling is vervallen, zul je een nieuwe omgevingsvergunning nodig hebben als je toch nog deze verkaveling wenst.

 

Wil je gaan verkavelen of is je verkavelingsvergunning vervallen? Onze ervaren advocaat verkavelingsvergunningen staat je graag bij met een praktisch advies waar je wat aan hebt. Neem nu vrijblijvend contact met ons op via de contactpagina of via info@pittoorsenhermans.be en wij helpen je dan zo snel mogelijk verder.

 

Hoe kan een advocaat verkavelingsvergunningen je helpen?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan bijzonder complex en tijdrovend zijn. In het bijzonder wanneer het om de vergunning voor een verkaveling gaat, kan het financiële belang heel hoog zijn. Daarom is het een goed idee om een beroep te doen op een ervaren advocaat verkavelingsvergunningen. 

 

Wij helpen je graag met onder meer volgende zaken:

 

 • Aantekenen van bezwaar tegen een vergunningsaanvraag of het aanvechten van een weigering verkavelingswijziging.
 • Aantekenen van administratief beroep bij de deputatie of bij de Vlaamse regering. 
 • Assisteren en uitvoeren van een juridische controle en aanvulling van een vergunningaanvraagdossier.
 • Opstellen van een verweernota in deze procedures.
 • Indienen van een schorsings- en/of vernietigingsberoep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of het voeren van de gerechtelijke verdediging van een bestreden vergunning.

 

Kun je een goedgekeurde verkaveling wijzigen?

Het is mogelijk dat je reeds over een omgevingsvergunning beschikt, die je toelaat om je grond te verkavelen. Het komt echter vaak voor dat door veranderende omstandigheden of gewijzigde inzichten je een bijstelling van de verkaveling wilt. 

 

Enkele voorbeelden van mogelijke veranderingen, die je eventueel kunt aanvragen:

 

 • Ik wil de afmetingen van de te bouwen woning aanpassen.
 • Ik wil een bijgebouw plaatsen of een bestaand bijgebouw uitbreiden.
 • Ik wil het gebruik van verschillende bouwmaterialen.
 • Ik wil de kroonlijsthoogte verhogen.
 • Ik wil een afwijkende dakhelling implementeren.
 • Ik wil de functie van het te bouwen gebouw wijzigen.
 • Ik wil de afmetingen van de bouwkavel aanpassen vanwege aankoop of ruil van extra grond.
 • Ik wil de kavels opnieuw indelen.
 • Ik wil de afmetingen van de bouwvrije stroken of de inplantingsdiepte wijzigen.
 • Ik wil het reliëf van het terrein wijzigen.
 • Ik wil een vijver of een zwembad aanleggen.

 

De aanvraag van een wijziging van een verkaveling is bijna dezelfde procedure als die van een verkavelingsvergunning. Uiteraard kan niet zomaar elke verkaveling worden gewijzigd. Door contact op te nemen met een juridische expert kun je je slaagkansen van je wijziging inschatten voordat je met dit proces begint. Daarnaast kunnen we je ook helpen met aanvraag van de wijziging zelf. 

Hoelang blijft een verkavelingsvergunning geldig?

Een verkavelingsvergunning is niet eeuwig geldig. Ten vroegste vervalt de vergunning al na vijf jaar. Daardoor komt het regelmatig voor dat de verkavelingsvergunning vervalt nog voor het doel ervan is bereikt. De volgende deadlines zijn belangrijk om in de gaten te houden:

 

De verkavelingsvergunning waarbij geen wegen zijn aangelegd:

 • Als niet binnen de vijf jaar 1/3 van de kavels is verkocht of voor langer dan 9 jaar is verhuurd.
 • Als niet binnen de tien jaar 2/3 van de kavels is verkocht of voor langer dan 9 jaar is verhuurd.

 

De verkavelingsvergunning met aanleg van wegen vervalt:

 • Als niet binnen de vijf jaar de wegen zijn aangelegd.
 • Als niet binnen de tien jaar 1/3 van de kavels is verkocht of voor langer dan 9 jaar is verhuurd.
 • Als niet binnen de vijftien jaar 2/3 van de kavels is verkocht of voor langer dan 9 jaar is verhuurd.


Je kunt deze regels raadplegen in art. 102 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

 

Heb je nog vragen over de verkavelingsvergunning of een andere vraag met betrekking tot het omgevingsrecht? Onze gespecialiseerde advocaten in Lier staan je graag bij met een praktisch advies waar je wat aan hebt.