Advies omgevingsvergunning advocaat

Advisering over omgevingsvergunningen van gespecialiseerde advocaten

Als je wilt gaan bouwen of verbouwen, heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Spijtig genoeg is dit geen eenvoudige formaliteit, die binnen enkele dagen is afgehandeld. In sommige gevallen is het bekomen van een omgevingsvergunning een uitdagend en tijdrovend traject, waar tal van formaliteiten moeten worden nagekomen en waar er juridische obstakels kunnen optreden. 

Als advocatenkantoor met jarenlange ervaring op dit gebied, biedt Pittoors en Hermans deskundige begeleiding en advies om dit proces op juridisch vlak zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij geven graag een proactief advies over omgevingsvergunningen aanvragen of om een afwijzing ervan te betwisten. Uiteraard staan onze ervaren advocaten je ook graag bij tijdens het verdedigen van je rechten of bij het betwisten van een weigering omgevingsvergunning.

Contacteer ons vrijblijvend via info@pittoorsenhermans.be en een van onze specialisten helpt jou dan zo snel mogelijk met je vraag of probleem. 

Hoe kan Pittoors en Hermans helpen?

Initiële analyse en advies rond de omgevingsvergunning

Ons team voert een grondige analyse uit van de vergunningsvereisten voor jouw project. We identificeren potentiële obstakels en bieden strategisch advies om deze te overwinnen. Zo kun je op mogelijke problemen en bezwaren anticiperen en deze proactief oplossen om je project optimale kansen te geven. 

Begeleiding bij het aanvraagproces

Naast een initieel advies begeleiden we je eveneens graag door het volledige aanvraagproces. Tijdens elke stap van het proces kun je rekenen op een aanpak op maat en een praktische advisering over je omgevingsvergunning. 

Communicatie met autoriteiten

Door vlot en gericht te communiceren met de bevoegde overheid helpen we je om voor het project zo snel mogelijk een vergunning te krijgen. Wanneer zij vragen hebben of er extra formaliteiten vervuld moeten worden, staan wij klaar om dit zo snel mogelijk in samenspraak met jou of je onderneming af te handelen. 

Juridische vertegenwoordiging

Indien er bezwaren of juridische geschillen opduiken rond het verlenen van de omgevingsvergunning, bieden wij een sterke vertegenwoordiging om jouw belangen te verdedigen en de voortgang van het project te waarborgen. Onze advocaten hebben een sterke specialisatie en een uitgebreide ervaring met omgevingsvergunningen. 

Advisering rond vergunningsbetwistingen

Ook bij het betwisten van een verleende vergunning is ons kantoor de ideale partner om jou of je bedrijf bij te staan. Wij assisteren je graag met onder meer het volgende:

Analyse van de vergunning

Is er een vergunning verleend waar je niet mee akkoord bent omdat dit bijvoorbeeld een impact heeft op jouw levenskwaliteit of eigendom? Wij analyseren de vergunning en bepalen de juridische geldigheid ervan. Op basis hiervan ontwikkelen we een strategie om deze vergunning effectief aan te vechten.

Opstellen van het verweer

Ons team van ervaren omgevingsrecht advocaten stelt een gedetailleerd en solide onderbouwd verweer op om bezwaar op te werpen tegen een verleende vergunning. Hiermee maximaliseren we de kans dat een onterecht verleende vergunning wordt ingetrokken of vernietigd.

Onderhandeling en mediation

Indien mogelijk, kiezen we waar mogelijk via onderhandeling of mediation een oplossing te vinden, die voor alle partijen acceptabel is. Op die manier proberen we een win-win voor iedereen te creëren en pogen we om zo langdurige juridische procedures te vermijden.

Procedures

Mocht een compromis of een alternatief niet mogelijk zijn, dan vertegenwoordigen wij jou bij de deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State of de gewone rechtbanken. Onze advocaten hebben een uitgebreide ervaring met het betwisten van omgevingsvergunningen. Uiteraard informeren wij je vooraf transparant over de slaagkansen en de mogelijke kosten. 

Neem contact op met een advocaat omgevingsvergunningen 

 

Heb je vragen over een advisering over omgevingsvergunningen of wil je een verleende vergunning betwisten? Wij zijn de ideale partner om je snel een advies op maat te geven of je rechten tot het uiterste te verdedigen. 

 

Neem nu via info@pittoorsenhermans.be contact op met een van onze ervaren advocaten te Lier of Antwerpen voor een professioneel advies rond omgevingsvergunningen.