Schade aanleiding werken derde

Schade van derde naar aanleiding werken

Als aannemer voer je waarschijnlijk dagelijks complexe en uitdagende werkzaamheden uit. Dat is niet eenvoudig in een land waar zoveel gebouwen dicht bij elkaar staan en zeker niet als er zwaar materiaal moet moet worden gebruikt. Hoewel je er alles aan doet om zorgvuldig te werk te gaan, kan het voorkomen dat buren schade claimen als gevolg van jouw bouw- of verbouwwerkzaamheden. 

Bij Pittoors en Hermans staan we klaar om jou juridisch bij te staan en je belangen te verdedigen. Word je als aannemer beschuldigd van schade te hebben veroorzaakt aan een derde en heb je een ervaren advocaat bouwrecht nodig, dan helpen wij je graag zo snel mogelijk verder. 

Neem nu contact op met ons via info@pittoorsenhermans.be. Wij doen ons best om je zo snel mogelijk te assisteren. 

 

De meest voorkomende schadeoorzaken door aannemers

Als aannemer kun je te maken krijgen met verschillende soorten schadeclaims van buren, zoals:

Scheuren in muren en plafonds

Wanneer er zwaar materiaal wordt gebruikt en boring, graafwerken of verplaatsingen moeten worden gedaan naast een gebouw is het mogelijk dat nabije woningen en tuinhuizen scheuren vertonen door trillingen.

Wateroverlast

Door graafwerkzaamheden is het mogelijk dat buizen beschadigd worden en lekkages veroorzaken. Dit kan leiden tot wateroverlast bij aangrenzende panden en dus ernstige waterschade.

Geluidsoverlast en hinder

Ook geluidsoverlast en hinder zijn schade. Mensen hebben het recht om te genieten van hun rust en een rustige gezonde leefomgeving te hebben. Het bouwlawaai en bouwstof kunnen klachten van omwonenden opleveren waarvoor je als aannemer aansprakelijk gesteld kunt worden. 

Schade aan tuin of eigendom

Onvoorziene ongelukken met bouwmaterialen of machines kunnen leiden tot schade aan naburige tuinen en opritten. Je kunt hierbij denken aan schade aan de gevel, ramen of beplanting. 

 

Wat doe je bij schadeclaim? 

Wanneer buren schade claimen door jouw werkzaamheden, zijn er verschillende juridische stappen die je kunt nemen om jezelf te verdedigen:

Documenteer je werkzaamheden

Houd gedetailleerde dossiers en foto’s bij van je werkzaamheden en de staat van de aangrenzende eigendommen voorafgaand aan de bouw. Een plaatsbeschrijving – het liefst ondertekend door de eigenaar van het naburige goed – kan heel wat discussies nadien vermijden. 

Beoordeel de claim

Word je geconfronteerd met een claim? Begin dan niet zomaar met herstelwerkzaamheden of het aanvaarden dat jij de oorzaak van de schade bent. Laat de vermeende schade beoordelen door een onafhankelijke bouwkundig expert om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. 

Proactieve communicatie

Communiceer open met je advocaat. Geef zoveel mogelijk info aan hem of haar en houdt deze proactief op de hoogte van het dossier. Zo kan deze een dossier opbouwen om ervoor te zorgen dat jouw rechten zo goed mogelijk verdedigd worden.

Hoe Pittoors en Hermans helpt

Ons team van experts op het gebied van bouwrecht biedt uitgebreide ondersteuning aan aannemers, die met schadeclaims van derden worden geconfronteerd. 

Advies en analyse

Wij bieden grondig juridisch advies over jouw rechten en verplichtingen op maat van jouw probleem. Onze experts analyseren de schadeclaim en geven je een transparant oordeel over de slaagkans en hoe wij dit voor jou zouden aanpakken. 

Onderhandeling en mediation

Wij proberen eerst via onderhandeling of mediation een oplossing te vinden, die voor alle partijen acceptabel is. Op die manier kunnen we langdurige en kostbare juridische procedures vermijden.

Juridische vertegenwoordiging

Indien een minnelijke oplossing niet haalbaar is, vertegenwoordigen wij jou in gerechtelijke procedures om je belangen te verdedigen en ongegronde claims af te wijzen. Onze advocaten hebben een ruime ervaring met het beschermen van de belangen en rechten van aannemers. 

Neem contact met ons op

Sta je als aannemer voor een schadeclaim en heb je juridische bijstand nodig? Wij zijn jouw ideale partner voor bouwrecht, omgevingsrecht en aansprakelijkheidsrecht voor aannemers. 

Neem vandaag nog contact op met Pittoors en Hermans te Lier en Antwerpen. Ons team van ervaren advocaten aannemingsrecht staat klaar om jou snel te helpen met een praktisch advies en een gepassioneerde aanpak op een laagdrempelige manier.