Opzeg handelshuur door verhuurder advocaat

Opzeg handelshuur door verhuurder: zo doe je dat!

Als verhuurder de handelshuur opzeggen, kan niet zomaar. Vaak moet je voldoen aan specifieke voorwaarden om (vroegtijdig) de huur van een pand aan een onderneming op te zeggen. Wij laten u in deze blogpost zien hoe de handelshuurovereenkomst kan worden beëindigd en waar u als verhuurder rekening mee moet houden.

Heeft u snel een passend juridisch advies nodig of wilt u dat een advocaat naar uw verhuurcontract kijkt? Dan kunt u rekenen op de advocaten van Pittoors en Hermans te Lier en Antwerpen. Contacteer ons via de contactpagina en wij helpen u dan graag verder.

Wanneer is er sprake van handelshuur?

Niet elke verhuur aan een onderneming of zelfstandige is handelshuur. Er zijn namelijk enkele cumulatieve voorwaarden waaraan moet voldaan worden. Deze zijn:

  • Er is een huurovereenkomst.
  • Het is een onroerend goed.
  • Gebruikt voor kleinhandel of ambachtsbedrijf.
  • De hoofdbestemming is een handelsactiviteit.

Wanneer aan één van deze vier voorwaarden niet is voldaan, kan men dus niet spreken van handelshuur. Weet u niet of u hieraan voldoet of onder welke huurregels uw contract valt? Onze advocaten handelshuur opzeggen helpen u graag verder om dit voor u uit te klaren.

Opzeg handelshuur door verhuurder

Hoe en wanneer kan ik als verhuurder de handelshuur opzeggen?

In principe duurt een handelshuurovereenkomst op zijn minst 9 jaar. Deze lange termijn is ingesteld om de huurder te beschermen en om meer zekerheid te geven. 9 jaar is een lange periode waarin heel wat kan veranderen, dus heeft de wetgever enkele (strikt interpreteerbare) mogelijkheden gegeven om als verhuurder de handelshuur vroegtijdig op te kunnen zeggen.

1. Contractueel voorzien

Als verhuurder is het belangrijk om uzelf in het verhuurcontract maximaal te beschermen. Wanneer u vroegtijdig de handelshuur wilt kunnen opzeggen, dan moet hiervoor een bepaling in het contract staan.

Een contractuele voorziening om als verhuurder de handelshuurovereenkomst op te zeggen, is niet genoeg. Daarnaast zijn er naast deze bepaling nog enkele andere voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Zo moet de vooropzeg op zijn minst 1 jaar (één jaar) zijn en moet u of een familielid binnen 6 maanden na het einde van de verhuur een commerciële of ambachtelijke activiteit in het pand gaan uitvoeren.

Daarnaast kan de opzeg pas bij het verstrijken van een driejaarlijkse periode. In concreto dus het derde of zesde jaar van het contract.

Het is ook mogelijk om de handelshuur zonder een specifieke reden op te zeggen, echter dan moet u de huurder een uittredingsvergoeding betalen, die overeenkomt met 36 maanden huur.

2. In overeenstemming met de huurder

Het is mogelijk om het beëindigen van de huur ook in der minne te regelen. De precieze omstandigheden kunnen hiervan onderling worden bepaald. Zo kunt u de huurder uitkopen of deze toelaten om onder te verhuren.

Let op, het is verstandig om dit akkoord door de vrederechter te laten vastleggen, anders kan de huurder mogelijk de nietigheid van uw overeenkomst inroepen.

3. De hernieuwing weigeren

Wanneer de verhuurtermijn er bijna op zit, kunt u de vraag tot hernieuwing van de huurder weigeren. De hernieuwing weigeren kan echter niet zomaar. U moet een goede reden voor die weigering geven en dus gemotiveerd weigeren.

Daarnaast moet u als verhuurder ook tijdig reageren op de vraag van de hernieuwing van de handelshuur. Doet u dat niet, dan kunt u een schadevergoeding tot drie jaar huur verschuldigd zijn.

Wanneer de huurhernieuwing niet of niet correct wordt aangevraagd, dan kunt u weigeren zonder een reden en eindigt de huur op de contractueel bepaalde einddatum. Het beste dekt u zich in tegen discussies door dit per aangetekende brief aan uw huurder te bevestigen.

4. De ontbinding eisen

De opzeg van de handelshuur door de verhuurder kan ook via de rechtbank verlopen. Wanneer de huurder de bepalingen in het huurcontract niet nakomt – zoals bijvoorbeeld nalaat om huur te betalen – kan de ontbinding via de rechtbank worden afgedwongen.

Wanneer u juridische stappen wilt ondernemen, is het van belang dat u een gespecialiseerde advocaat handelshuur en vastgoedrecht in de arm neemt. Onze advocaten in Lier en Antwerpen hebben de nodige ervaring en expertise om u hierin te begeleiden.

Wat als de handelshuur niet correct door de verhuurder wordt opgezegd?

De opzeg van de handelshuur door de verhuurder is dus onderworpen aan meerdere wettelijk bepaalde regels. Zoals eerder al aangehaald, kan er een significante schadevergoeding verschuldigd zijn wanneer de handelshuur niet correct wordt opgezegd. De wet bepaalt een schadevergoeding van tot wel 3 jaar huur.

Aangezien er bij het opzeggen van de handelshuur door de verhuurder significante financiële gevolgen kunnen zijn, laat u zich het beste bijstaan door een expert in handelshuur zoals ons kantoor.

Nog vragen over dit blog of wilt u graag geholpen worden door ons advocatenkantoor? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.