Mede-eigendom appartement: de belangrijkste principes

Meer dan 25% van de Belgen woont in een mede-eigendom, meestal een appartement. Een mede-eigendom van een appartement brengt heel wat extra zaken met zich mee. Zo zijn er specifieke wetten en is burenoverlast een veel voorkomend probleem.

In deze blog gaan we dieper in op het mede-eigendom van een appartement en waarmee je rekening moet houden. Ook geven we advies voor het geval er juridische problemen met de mede-eigenaren ontstaan.

Wat is mede-eigendom van een appartement?

We spreken van mede-eigendom van een appartement als het gebouw of de groep van gebouwen tenminste twee eigenaren heeft. Dit zijn de mede-eigenaren. In het gebouw ben je meestal de eigenaar van het appartement zelf, maar zijn bijvoorbeeld de gangen of de lift mede-eigendom met andere bewoners. Let op, niet alleen bewoners kunnen mede-eigenaren zijn. Ook een rechtspersoon zoals een BV of een VZW kan een mede-eigenaar zijn.

De belangrijkste aspecten van een appartement in mede-eigendom

Iedereen is voor de gemeenschappelijke delen verantwoordelijk

Aangezien de mede-eigendommen meerdere eigenaren hebben, zijn deze allen verantwoordelijk voor het beheer ervan. Wanneer het dak van een appartement moet worden hersteld, zullen de lasten proportioneel worden verdeeld. Zo zal een appartement op de begane grond ook moeten bijdragen aan bijvoorbeeld een reparatie aan de lift of het dak.

Er moeten afspraken worden gemaakt

Om deze mede-eigendommen te beheren en juridische beslissingen draagkracht te geven, moeten de mede-eigenaren een vereniging van mede-eigenaren oprichten. Dit orgaan legt dan, al dan niet in samenwerking met een advocaat, de afspraken tussen de mede-eigenaren vast.

Deze afspraken worden in de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde vastgelegd.

De basisakte beschrijft het gebouw en hoe dit onder de verschillende mede-eigenaren is verdeeld. Het reglement van mede-eigendom legt de rechten en plichten van de mede-eigenaren van het appartement vast. En het reglement van interne orde tenslotte, legt de leefregels binnen de mede-eigendom vast.

De basisakte en het reglement van mede-eigendom worden door de notaris verleden in een akte die de statuten vormt. Deze twee documenten hebben voorrang op het reglement van interne orde. Het is van belang om deze documenten correct en duidelijk op te stellen, zo worden later wijzigingskosten vermeden mocht er toch iets ontbreken of incorrect zijn.

Niet zomaar werken uitvoeren

Wanneer er schade aan de mede-eigendom is of als deze een opfrisbeurt kan gebruiken, mag je niet zomaar werken laten uitvoeren. Er moet volgens de afspraken worden gewerkt, die werden vastgelegd. Doe je dat niet, dan is het mogelijk dat de kosten voor de werkzaamheden niet (of slechts gedeeltelijk) op de mede-eigenaren kan worden verhaald.

Een advocaat kan helpen met je appartement in mede-eigendom

Een advocaat kan je met heel wat juridische problemen bijstaan, die kunnen ontstaan als je een appartement in mede-eigendom hebt. Wij zullen hieronder een opsomming geven van enkele zaken waar advocaten mede-eigenaren van appartementen en andere gebouwen vaak mee assisteren.

Opstellen overeenkomsten tussen mede-eigenaren

Niet correcte of onduidelijk opgestelde reglementen en akten kunnen nadien tot discussies en problemen leiden. Door een advocaat de basisakte en de reglementen van interne orde en van de mede-eigendom na te laten kijken of op te laten stellen, voorkom je onenigheden, zijn alle afspraken direct duidelijk en ook eenvoudiger af te dwingen.

Een advocaat als syndicus

Voor een gebouw dat uit minimaal twee appartementen bestaat en die van verschillende eigenaren eigendom zijn, moet er een syndicus worden aangesteld. Dit kan één van de mede-eigenaren zijn maar kan ook een professionele syndicus zoals bijvoorbeeld een advocaat zijn. Vooral voor grotere appartementsgebouwen is dit sterk aan te raden.

Bemiddelen tussen mede-eigenaren

Discussies over het beheer van de mede-eigendom komen maar al te vaak voor. Hoewel heel wat zaken kunnen worden opgelost door goede reglementen, is er soms toch een bemiddelaar nodig. Een bemiddelaar kan als objectieve partij bemiddelen tussen de mede-eigenaren. Zeker wanneer je een rechtsprocedure wilt vermijden of een snelle oplossing wilt vinden, is een advocaat als bemiddelaar inschakelen een goed idee.

Neem contact op

Heb je een appartement in mede-eigendom of ben je van plan om mede-eigenaar te worden? Neem dan via de contactpagina contact op met Advocatenkantoor Pittoors & Hermans te Lier en zij helpen je dan graag verder.