belangrijke overeenkomsten mede-eigendom

Belangrijke overeenkomsten rond mede-eigendom: wat je moet als mede-eigenaar weten?

Als mede-eigenaar weet je dat je met de mede-eigendom niet zomaar kunt doen wat je wilt. Er zijn verschillende overeenkomsten rond het beheer van het gebouw, die tussen de verschillende mede-eigenaren moeten worden gemaakt. In deze blog lichten wij drie van de belangrijkste principes van zo’n overeenkomst toe.

Advocatenkantoor Pittoors & Hermans te Lier kan je ook persoonlijk begeleiden met het bemiddelen tussen eigenaren in mede-eigendom en het opstellen en het controleren van de onderlinge overeenkomsten. Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder jouw mede-eigendom zorgeloos te beheren.

  1. De basisakte

Het eerste belangrijke document, dat we gaan bespreken, is de basisakte. Dit is de beschrijving van zowel de private als de gemeenschappelijke delen van de eigendom. De basisakte moet drie verschillende zaken verplicht opnemen:

  • Een beschrijving van de gemeenschappelijke delen en een beschrijving van de private delen;
  • Een duidelijke omschrijving van het gehele onroerende goed;
  • Het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan een privatief deel is verbonden.

Deze beschrijvingen mogen niet te lichtzinnig worden opgenomen. In de praktijk leidt een onduidelijke of een incorrecte basisakte vaak tot onenigheden tussen de mede-eigenaren. Door deze in de basisakte meteen tot in detail te beschrijven staan de andere documenten ook sterker.

In deze basisakte wordt ook per perceel een aandeel in de gemeenschappelijke delen toegewezen. Dit aandeel bepaalt hoeveel elk perceel moet bijdragen aan de gemeenschappelijke delen. Met andere woorden, hoeveel de eigenaar van in privatieve kavel als zijn aandeel voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen moet betalen.

  1. Reglement van mede-eigendom

In het reglement van mede-eigendom staan alle verplichtingen en afspraken, die de mede-eigenaren zijn overeengekomen. Dit reglement vormt samen met de voornoemde basisakte de statuten.

Let op, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kan het reglement van mede-eigendom ook enkele zaken rond de private eigendommen regelen. Een veel voorkomend voorbeeld is dat het verboden is om grote appartementen in meerdere kleine studio’s op te splitsen.

In het reglement van de mede-eigendom moeten de volgende zaken staan:

  • De regels rond het bijeenroepen, de werkwijzen en de bevoegdheid van de algemene vergadering van de mede-eigenaren.
  • De sleutel tot de verdeling van de kosten en de lasten voor het onderhoud en reparatie van de gemeenschappelijke delen.
  • Welke rechten en plichten de verschillende mede-eigenaren hebben.
  • Hoe de syndicus van het gebouw wordt benoemd.

Dit reglement moet samen met de basisakte door een notaris in een authentieke akte verleden worden.

  1. Reglement interne orde

Het reglement interne orde – voorheen bekend als het huishoudelijke reglement – vult het reglement van mede-eigendom verder aan. Hier staan bijkomende afspraken in, die niet in het reglement van mede-eigendom staan. Deze afspraken mogen niet ingaan tegen het reglement van mede-eigendom of wat er in de basisakte staat. Bij twijfel zal wat in de basisakte en het reglement van mede-eigendom staat voorrang krijgen.

In het reglement van interne orde wordt een groot deel van de dagelijkse werking van de mede-eigendom geregeld. Het betreft de gedrags-, leef- en huisregels die binnen het gebouw gelden.

Het reglement van interne orde kan bijzonder ruim geformuleerd zijn. Dit kan echter tot discussies, onduidelijkheden en frustraties leiden. Daarom is het een goed idee om dit document door een advocaat te laten opstellen. Ons advocatenkantoor te lier heeft een ruime ervaring in het contractenrecht en het vastgoedrecht. Wij kunnen u – ongeacht de hoeveelheid mede-eigenaars en type gebouw – bijstaan met een advies op maat.

Conclusie overeenkomsten mede-eigendom

Als mede-eigenaar van een appartement of een ander gebouw komt er meer kijken dan wat men op het eerste gezicht zou kunnen denken. Vooral in grote gebouwen, waar veel mensen wonen, kan het onderhoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen tot discussies leiden.

Door vanaf de start een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen, die de overeenkomsten kan controleren, opstellen en indien nodig kan bemiddelen, bespaar je heel wat tijd, kosten en frustraties.

Heb je een expert nodig om de overeenkomsten rond het mede-eigendom voor je na te kijken of is er een discussie rond de inhoud? Advocatenkantoor Pittoors & Hermans te Lier helpt je graag met al je vragen en problemen. Neem nu via de contactpagina contact met ons op en krijg advies van een expert in overeenkomsten rond mede-eigendommen.