Openbaar onderzoek inzake ‘publiciteitsverordening’ loopt van 30 mei 2017 tot en met 29 juni 2017

Op 5 mei 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit principieel goed. De verordening legt regels op waaraan publiciteit moet voldoen, rekening houdende met de moderne vormen van publiciteitsinrichtingen en met aspecten van verkeersveiligheid.

Over het ontwerp loopt een openbaar onderzoek van 30 mei 2017 tot en met 29 juni 2017. Tijdens deze periode kunnen bezwaren worden ingediend.

Voor meer informatie of vragen over dit topic, kan u contact opnemen via info@pittoorsenhermans.be.