Openbaar onderzoek boskaart meest kwetsbare en waardevolle bossen op de helling

Op 31 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering de kaart met de ‘meest kwetsbare en waardevolle bossen’ goed. Dit zijn de bossen die liggen in een gebied met een andere bestemming dan bos-, natuur- of parkgebied en die omwille van hun waardevol karakter als extra beschermenswaardig worden beschouwd.

De kaart ligt ter inzage voor openbaar onderzoek van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017. Tijdens deze periode kan u bezwaar indienen.

Update: Minister-president Geert Bourgeois stelt de vaststelling van de kaart in vraag en kondigt de intrekking van het openbaar onderzoek aan. Wordt vervolgd.

Voor meer informatie of vragen over dit topic kan u contact opnemen via info@pittoorsenhermans.be.