Bouwvertragingen advocaat

Als je een gebouw laat bouwen of renoveren, dan wordt er meestal een opleveringsdatum vastgelegd. Je verwacht dan dat je op die datum in je nieuwe huis kunt gaan wonen of het nieuwe bedrijfspand kunt gaan gebruiken. Wanneer je dan te maken krijgt met een bouwvertraging, dan leidt dat vaak tot schade.

 

Je moet een andere plek huren om te wonen, je moet wachten om je bedrijfspand in gebruik te kunnen nemen en ergens anders gaan huren of op een lagere capaciteit gaan werken. Deze schade wil je uiteraard vergoed zien. 

 

Een advocaat bouwvertragingen kan jou helpen met het verkrijgen van een schadevergoeding voor een te late oplevering. Daarnaast kunnen we ook de aannemer aanmanen om jouw project prioriteit te geven en zijn contractuele verplichtingen sneller na te komen.

 

Neem nu vrijblijvend contact op met een ervaren advocaat bouwrecht in Vlaanderen via info@Pitoorsenhermans.be of via de contactpagina. Eén van onze gespecialiseerde advocaten helpt je dan zo snel mogelijk verder. 

 

Wanneer kun je een schadevergoeding eisen?

 

Bouw je een particuliere woning, dan moet volgens de wet Bryne de uitvoeringstermijn van de werken schriftelijk vastliggen. Dient het gebouw voor beroepsdoeleinden, dan zul je normaal gesproken deze uitvoeringstermijn ook in het contract hebben opgenomen. Weet je niet zeker of dit het geval is, dan kan een bouwcontracten advocaat je assisteren om dit eens na te gaan. 

 

Wanneer de bouw vertraging oploopt, dan kun je het beste snel handelen en de aannemer in gebreke stellen. In deze brief geef je de aannemer een redelijke termijn om de werken te voltooien. Wanneer de aannemer deze werken niet binnen de opgelegde redelijke termijn kan voltooien, dan heb je als bouwheer verschillende opties.

 

 • Je vraagt een equivalent van de uitvoering door het vragen van een schadevergoeding.
 • Je gaat via de rechter de aannemer dwingen om de werken door een derde op zijn kosten te laten uitvoeren.
 • Je vordert de ontbinding van de overeenkomst met daar bovenop een schadevergoeding. 

 

Dit staat niet in de weg dat je ook andere schade (tragere bedrijfsvoering, een andere woning moeten huren, …) op de aannemer kunt verhalen. 

Geldige redenen voor een bouwvertraging

 

In het contract kunnen geldige redenen voor een vertraagde oplevering van het bouwproject worden vastgelegd. De drie belangrijkste redenen voor een bouwvertraging zijn:

 

  • Overmacht: dit is een juridische term, die de niet-toerekenbare onmogelijkheid van het uitvoeren van het bouwproject omschrijft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er oorlog is of de overheid verbiedt om verder te werken.
  • Weerverlet: een hevige storm kan de bouwplannen ernstig in de war schoppen. Als de aannemer door dit weer niet kan verder werken, dan is dit een geldige reden. 
  • Onderlinge overeenkomst: je kunt altijd een een onderlinge overeenkomst met de aannemer sluiten waarin je je akkoord geeft om de aflevering op een later tijdstip te voltooien. Let op: een sms of een e-mail kunnen volstaan als bewijs van een onderlinge overeenkomst. 

Hoe een advocaat je kan helpen bij bouwvertraging

Een woning of een pand laten bouwen, is een grote financiële investering. Daarnaast is de wetgeving rond het bouwen, de contracten en de schadevergoedingen ook erg complex. De ondersteuning van een ervaren advocaat is dus geen overbodige luxe. Op deze manieren kunnen wij je helpen bij een bouwvertraging.

 

 • Advies verlenen over de stappen, die je het beste kunt nemen.
 • Het onderhandelen en bemiddelen met de aannemer over de vertraging of de schadevergoeding.
 • Juridische stappen ondernemen voor schadevergoeding.
 • Andere geschillen rond het bouwrecht en conflicten met de aannemer. 

 

Heb je een juridisch probleem en advies of hulp van een gespecialiseerde advocaat bouwrecht nodig? Neem dan nu vrijblijvend contact op met onze advocaten en wij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk een praktisch advies krijgt, waar je meteen wat aan hebt.